- Hafan / Home

- Rhaglen / Programme

- Mannau Cyfarfod / Venues

- Newyddion Diweddaraf  / Latest News

- Cysylltu ac Archebu / Contact & Booking

- Ffrindiau / Friends

- Dolenni / Links

Ffrindiau - Friends 

Cyfeillion Busnes Gŵyl Criccieth

GOSTYNGIAD ar docynnau ar gyfer digwyddiadau penodol a brynnir ymlaen llaw.

Tanysgrifiad: £50

Bydd gan Gyfeillion Busnes yr hawl i gael faint fynnir o docynnau ar gyfer digwyddiad penodedig am bris gostyngol ac enwir y Busnes ar restr Cyfeillion Busnes yr Ŵyl ac ar ein gwefan ni. Rhaid prynu'r tocynnau ymlaen llaw i gael y gostyniad.
 
Business Friends of Criccieth Festival

DISCOUNT on tickets for designated events purchased in advance.

Subscription: £50

Business Friends are entitled to purchase as many tickets as they wish for each designated event at the discounted price and Business will be listed in the list of the Festival's Business Friends and on our website. Tickets must be purchased in advance to obtain the discount.


Diolch i'n Cyfeillion Busnes:  /  Thanks to our Business Friends:

Caerwylan Hotel | Cariad Care Homes | Castle Fish & Chip Shop | Criccieth TV | Dylan's

Gamlins inc. William George & Son | Gwyn Thomas & Co. | J T Thomas & Co. | Lion Hotel

Marine Hotel | Meldrum Leisure Group | Menai Holiday Cottages | Min-y-gaer Guest House

Poachers Restaurant | Prince of Wales Inn | Regent Garage | Y Stiwdio

D.W. Jones Plant Hire | Idris Jones Signwriters | Taurus Engineering


Noddwyr, Grantiau a Rhoddion eleni:
This year's Sponsors, Grants and Donations:


Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Y Loteri Genedlaethol / National Lottery

Chapman Charitable Trust

Cronfa Buddsoddi Cartrefi Cymunedol Gwynedd/
Cartrefi Cymunedol Gwynedd Community Investment Fund

Tŷ Newydd

Llenyddiaeth Cymru / Literature Wales

Cymynrodd T J Roberts / T J Roberts Bequest

Sir Jeremy Chance

Dr Bernt Atenstaedt

Music in Criccieth

Mrs M George

Cadeirydd Cyngor Gwynedd Chairman

Regent Garage

Thelma Holt

FW Anderson