- Hafan / Home

- Rhaglen / Programme

- Mannau Cyfarfod / Venues

- Newyddion Diweddaraf  / Latest News

- Cysylltu ac Archebu / Contact & Booking

- Ffrindiau / Friends

- Dolenni / Links
Croeso - Welcome 

Nawfed Gŵyl Cricieth ar hugain

17 - 25 Mehefin 2017

 
29th Criccieth Festival

17 - 25 June 2017

     
Sadwrn 17 Mehefin/Saturday 17 June
Y Neuadd Goffa/The Memorial Hall
7.30yh/pm

Cyngerdd Mawreddog / Gala Concert

yn serennu/starring
Syr/Sir Bryn Terfelgyda/with

Hannah Stone (telynores/harpist)
Alma Deutscher (feiolinydd a phianydd/violinist & pianist)
Cor Ieuenctid Môn (youth choir)
Heulen Cynfal (soprano)
Huw Ynyr (tenor)
cyfeilydd/accompanist: Annette Bryn Parri
arweinydd/compere: Emma Walford

Prif Noddwyr/ Premium Sponsors:
Carl Kammerling International Ltd & Chapman Charitable Trust