Hafan  //  Newyddion  //  Ymgyrch Bagiau Plastig  //  Cynllun Teithiau Cerdded  //  Cysylltwch â Ni

YMGYRCH BAGIAU PLASTIG

Mae SAC wedi bod mewn trafodaeth gyda masnachwyr lleol i’w hannog i beidio â rhoi bagiau plastig am ddim i’w cwsmeriaid ac, yn eu lle, i gynnig bagiau ailddefnyddiadwy wedi’u cynhyrchu o ddeunydd mwy derbyniol o ran yr awyrgylch. Y bwriad yw cynhyrchu bagiau SAC atyniadol mewn cydweithrediad ag Ysgol Abersoch,
sydd yn aelod o SAC, ac â Grŵp Gwnïo Abersoch.

Dyluniwyd posteri a sticeri a rhoddir y rhain yn yr amlwg o gwmpas
y pentref i hybu’r ymgyrch.

Os am gymryd rhan:

~ Ewch â bag ailddefnyddiadwy pan fyddwch yn siopa a gwrthod bagiau plastig newydd
~ Chwiliwch am fagiau SAC yn y siopau!
Am fanylion pellach ac i ymaelodi â SAC, cysylltwch â: Jilli Whipp, 01758 712083 neu jilliwhipp@care4free.net