Hafan  //  Newyddion  //  Ymgyrch Bagiau Plastig  //  Cynllun Teithiau Cerdded  //  Cysylltwch â Ni
©Turtle Photography
Mae Sustainable Abersoch Cynaliadwy (SAC) yn grŵp cymunedol lleol o wirfoddolwyr sydd yn ceisio gwneud Abersoch yn ardal brafiach i fyw ynddi...

NOD

I gydweithio tuag at ddyfodol cynaladwy i’n cymuned ac i’n heconomi.

AMCANION

Hysbysebu,  addysgu, ac cynorthwyo ein cymuned i gyflawni cynaliadwyedd fel unigolion ac ar y cyd. Lleihau gwastraff ac hywrwyddo lleihad, ailddefnydd ac ailgylchu. Lleihau llygredd a’r cyfraniad mae’n ei wneud at dryblith yr hinsawdd. Gwella’r ecolog leol a hywrwyddo biodifersiti.

GWEITHGAREDDAU

Mae gan SAC rychwant eang o ddiddordebau, gweithgareddau a phrosiectau. Yn 2008/09 y mae SAC yn canolbwyntio ar :

> Cynllun teithiau cerdded
> Ymgyrch i wneud Abersoch yn ardal ddi-fag plastig

Yn 2007 prif nodweddion SAC oedd :

> G’raberbws - gwasanaeth bws gwennol o amgylch Abersoch yn ystod tymor brig yr ymwelwyr i leihau teithiau yn y car a thagfeydd.
> Glanhau traethau ym Mhorth Ceiriad

Cynhelir hefyd ymgyrchoedd rheolaidd :

> Glanhau’r harbwr a’r traethau
> Malu rhedyn - amddiffyn y twyni rhag cael eu gorgyffwrdd gan y rhedyn
 
Dod o hyd i ni ar
 
 
Am fanylion pellach ac i ymaelodi â SAC, cysylltwch â: Jilli Whipp:
01758 712083 neu jilliwhipp@care4free.net