Hafan  //  Newyddion  //  Ymgyrch Bagiau Plastig  //  Cynllun Teithiau Cerdded  //  Cysylltwch â Ni

Y NEWYDDION DIWEDDARAF
 
SAC 2013

Mae SAC yn parhau i ganolbwyntio ar amryiaeth o ddiddordebau, gweithgareddau ac achosion lleol:

Teithiau Cerdded:
Gwelir y rhaglen gyfredol o deithiau cardded gan grwp Gorwel yma... Teithiau cerdded hawdd bob yn ail ddydd Mercher, 11yb. Mae'r cardiau cerdded yn parhau i werthu'n dda yn y siopau lleol.

Prosiect Gardd yr Ysgol:
Cymorth wedi'i roi i Ysgol Gynradd Abersoch er mwyn datblygu gardd i'r ysgol - wedi'i greu ac yn hunan-gynaliadwy.

Glanhau'r harbwr yn rheolaidd a prosiect newydd i lanhau'r twyni.

Waldo Rhedyn ar y twyni:
cafodd dau sesiwn eu cynnal ym mis Mehefin a Gorffennaf; mae'r rhedyn yn gwanhau yn y llefydd penodol yma, yn gadael i blanhigion eraill dyfu'n ôl.

Materion Cynllunio:
arolygon a sylwadau ar lawer o faterion, gan gynnwys rheoli cwn ar draethau, parthau cadwraeth morwrol, maes parcio ar gyfer treilars ger y traeth, materion ynglyn â pharcio ceir ger y traeth a datblygiadau arfaethedig ar safleoedd cyn-westai 'Riverside', 'Harbour' a'r Tŷ Gwyn.CCB

Ar nos Lun, 26ain Tachwedd, byddwn ni'n cynnal ein cyfarfod cyffredinol Blynyddol yn y Vaynol am 7yh.

Croeso i bawb!


Rhaglen Deithiau Cerdded Gorwel

Mae SAC dal i gefnogi'r teithiau cerdded Gorwel sy'n cael eu trefnu, y rhan fwya yn Nwyfor, ar bob yn ail ddydd Mercher. Cliciwch yma i weld y rhaglen...


Cardiau Teithiau Cerdded

Mae SAC wedi creu cyfres o gardiau wedi'u laminatio gyda mapiau a chyfarwyddiadau ar gyfer teithiau cerdded yn ardal Abersoch a Llanbedrog. Mae'r cardiau (ar gyfer 7 taith cerdded) ar gael am £5 yn y swyddfa post, Turtle Photography a Siop y Plas, Llanbedrog (yn ymyl Plas Glyn-y-Weddw).


Glanhau Harbwr Abersoch

Ar ddydd Sadwrn, 27ain Hydref, wnaeth criw o wirfyddolwyr SAC lanhau'r harbwr yn llwyddianus unwaith eto.


Waldo Rhedyn
Twyni Tywod, Abersoch
Dowch i’n helpu i reoli’r planhigyn niweidiol hwn, ar Nos Lun, 18fed a 25ain o Fehefin - lluniaeth ysgafn.
Edrychwn ymlaen ‘ch gweld am saith o’r gloch yn Maes Parcio, Lon Golff, Abersoch.
Dowch â ffon!


Teithiau Cerdded - Haf 2012

Mae SAC yn cefnogi gwaith grwp Gorwel unwaith eto. Am restr o deithiau cerdded yn ystod yr haf,
cliciwch yma...


Glanhau Harbwr Abersoch

Cynhaliwyd glanhau llwyddiannus o'r harbwr yn Abersoch unwaith eto ar 15fed Ebrill gan gwirfoddolwyr SAC.


Cyfarfod Blynyddol 2011

Nos Lun, 28ain Mis Tachwedd, 7yh, Tafarn y Vaynol, Abersoch - croeso i bawb.


Glanhau Harbwr Abersoch

Dydd Sul, 30ain Mis Hydref, 11.30yb - yn dechrau ger y bont, dowch a 'wellies' a menig.
Ffoniwch Margot am wybodaeth ar 01758 710 057.Teithiau Cerdded trwy'r Hydref

Rhaglen llawn...
 

Waldo Rhedyn
Twyni Tywod, Abersoch
Dowch i’n helpu i reoli’r planhigyn niweidiol hwn, ar Nos Lun, 27ain Mehefin. Edrychwn ymlaen ‘ch gweld am saith o’r gloch yn Maes Parcio, Lon Golff, Abersoch.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07815 511 695
.


Cyfarfod Blynyddol 2010

Dydd Llun, 29 Tachwedd, 7yh,  Neuadd Abersoch.
Croeso i bawb!

 
 
Teithiau Cerdded trwy'r Hydref

Rhaglen llawn...


Waldo Rhedyn
Twyni Tywod, Abersoch
Dowch i’n helpu i reoli’r planhigyn niweidiol hwn, ar Nos Fawrth, 29fed Mehefin a 6ed Gorfennaf.
Edrychwn ymlaen ‘ch gweld am saith o’r gloch yn Maes Parcio, Lon Golff, Abersoch.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 07815 511 695.

 

Rhaglen Teithiau Cerdded Gaeaf 2009/10
Croeso i bawb.

Mwy gwybodaeth...


Cyfarfod Blynyddol
Dydd Mercher, Tachwedd 25 7 yh, Neuadd Abersoch. Croeso i bawb.

Mwy gwybodaeth...
Am fanylion pellach ac i ymaelodi â SAC, cysylltwch â: Jilli Whipp, 01758 712083 neu jilliwhipp@care4free.net